گروه تولیدی میچکا
درباره ما بیشتر بدانید.. WHY
OUR APP
ROCKS
This Slider can be easily installed via our internal Slider Revolution Template Store. If you activate your Slider Revolution it's totally free!
Learn about Activation
Join more that 1.500.000 happy Slider Revolution users!
Purchase a License
GO BACK
میچکا متعلق به مشتری | متعصب در کیفیت

.

رنگ لباس مناسب با پوست های مختلف

انتخاب رنگ لباس متناسب با رنگ پوست

شـاید بـرای شـما اتفاق افتاده باشد که دوستتان را دیده باشید که پیراهنی صورتی به تن کرده و توسط اطرافیان مورد تحسـین، تـمجـید و تـوجه فـراوان قـرار گرفته باشد. شما نیز به تبـع او تصـمیـم گرفتـیـد کـه پیراهنی به همان رنگ تهیـه کـرده و بـر تن کنید.

 

اما بعد از اینکار مورد تمسخر و نیشخـنـد دیـگــران قــرار گرفته و همان نگاههای پیشین نیز از شما برگردانـده شـد و در نتیجه آنها را از تن درآورده و لباسهای مشکی، آبی و خاکستری قبلی خود را پوشیدید.

شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که دوستتان را دیده باشید که پیراهنی صورتی به تن کرده وتوسط اطرافیان مورد تحسین، تمجید و توجه فراوان قرار گرفته باشد . شما نیز به تبع او، تصمیم گرفتید که پیراهنی به همان رنگ تهیه کرده و برتن کنید .

 

اما بعد از این کار ، مورد تمسخر و ریشخند دیگران قرار گرفته و همان نگاه های پیشین نیز از شما برگردانده شده ودر نتیجه آنها را از تن درآورده و لباس های مشکی ، آبی و خاکستری قبلی خود را پوشیده اید . اگر می خواهید بدانید که چرا آن پیراهن صورتی مناسب شما نبود و چرا این به آن معنا نیست که دیگر نباید لباس های رنگی بپوشید ، به ادامه مقاله توجه کنید .

 

رنگ پوست شما چه تیره باشد، چه روشن و چه درمیان این دو می توانید رنگی مناسب برای لباس خود انتخاب نمایید .

پوست های تیره

افراد تیره پوست معمولاً دارای چشمان و موهای مشکی یا قهوه ای تیره می باشند که دراین صورت باید لباسی را انتخاب کنند

که با رنگ های تیره مغایرت داشته باشد . این مغایرت چهره را از یکنواختی بیرون آورده و باعث جذابیت بیشتر می گردد .

 

رنگ های مناسب برای این گروه

صورتی ، سفید ، خاکی ، آبی ملایم ، طوسی روشن

 

رنگ های نامناسب این گروه

مشکی ، قهوه ای تیره ، فیروزه ای ، سبزیشمی ، قرمز تیره

اگر جزو این دسته افراد هستید ، از پوشیدن لباس با رنگهای گرم و تیره خودداری کنید ، از آنجایی که رنگ مشکی و آبی تیره معمولاً به عنوان لباس رسمی کار در نظر گرفته شده و نمی توان به طور کامل آن را کنار گذاشت ، لذا سعی کنید

بکارگیری آنها را به حداقل رسانده و فقط در صورت لزوم از آنها استفاده نمایید .

پوستهای معمولی ( نه تیره نه روشن )

افرادی که دارای چنین رنگ پوستی هستند می توانند ، تقریباً از هر رنگ لباس استفاده کنند . از آنجایی که هر دو رنگ روشن و تیره می تواند با اینگونه رنگ پوست مغایرت داشته باشد . بنابر این از هردو رنگ می توان استفاده نمود

ولی بهتر است پیراهن را هماهنگ با رنگ چشم انتخاب کرد .

 

رنگهای مناسب این گروه

بژ ، آبی ، سرمه ای ، گندمی ، مشکی ، صورتی

 

رنگهای نامناسب این گروه

مغز پسته ای ، بنفش ، قهوه ای تیره ، قرمز

 

تنها رنگ هایی که در این گروه اصلاً نباید بکار برد ، رنگهای نزدیک به رنگ پوست است . برای مثال اگر رنگ پوست شما زیتونی است .از پوشیدن لباسهای « زیتونی یا قهوه ای» خودداری کنید .

رنگ لباس مناسب با پوست های مختلف
پوستهای روشن

این گونه افراد معمولاً موهایی بلوند و روشن داشته و رنگ چشم آنها سبز ، آبی ، طوسی یا قهوه ای روشن است .

رنگی مناسب این گروه است که با رنگ پوست تضاد داشته باشد .

 

رنگهای مناسب این گروه

آبی ملایم ، قهوه ای ، بژ ، آبی سیر ، رنگی غیر از سفید

 

رنگهای نامناسب این گروه

قرمز ، صورتی ، نارنجی ، زرد ، ارغوانی

 

دراین گروه به طور کلی باید ازرنگهای خشن و روشن استفاده نمود تا تضاد کافی با رنگ پوست بوجود آید ،بکارگیری رنگهای گرم به هیچ عنوان پیشنهاد نمی شود